Tjänster

TJÄNSTER SOM ERBJUDES I VÅR GYNEKOLOGISKA MOTTAGNING

 • Allmänna gynekologiska undersökningar
 • Menopausal konsultering: Behandling och diagnoser för menopausala problem och sjukdomar
 • Konsulteringar om hormonproblem
 • Sterilitetskonsultering: Behandling och diagnos angående oönskad barnlöshet
 • Mammografi och ultraljudsundersökning av brösten
 • Ultraljudsundersökning (ultraljudsscan i färg och doppler scan, 3D och 4D scans)
 • Barn- och ungdomsgynekologi
 • Diagnoser och behandling av funktionsrubbningar i urinblåsan / inkontinens
 • Psykosomatiska och psykosexuella störningar
 • Prenatal vård, undersökning av fostervatten, ultraljudsundersökning av missbildningar, förlossningar, 3D och 4D scans
 • Förebyggande undersökningar och uppföljningsundersökningar av cancer, cancerbehandling (kirurgisk och medicinsk- behandling)
 • Intravenösa Droppbehandlingar
 • Phytobehandling: Behandling av gynekologiska och obstetriska sjukdomar med växtpreparat
 • Kinesisk kroppsakupunktur, öronakupunktur

KIRURGISKA BEHANDLINGAR

Alla kirurgiska tekniker i modern gynekologi och förlossningar använder vi oss personligen av och i samarbete med högt uppskattade lokala sjukhus. Skrapning, hysteroskopi, laparoskopi, sterilisering, livmoderoperationer, bröstoperationer, endoskopiska operationstekniker, "titthålstekniker"

LABORATORIEPROVER

För det mesta, utföres dessa i vårt eget laboratorium. När det gäller speciella fall, sänder vi prover till specialiserade laboratorier.

4D ultraljud

4D ultraljud är en medicinsk ultraljudteknik (ultraljudsbild) som ger tredimensionella bilder. Det är bilder som tas snabbt och leds till att producera ett 4D ultraljud. Av denna anledningen kallas 4D ultraljud också Levande 3D ultraljud.