Praktik

Mottagningstider

Vi ber er att alltid be om en tid så att onödig väntetid kan undvikas. Vår automatiska telefonsvarare kommer att informera dig om när det är öppet, om läkarmottagningen skulle vara stängd. Lokala helgdagar meddelas inte separat – om du inte skulle kunna få tag på oss personligen kan detta bero på att det är en spansk eller lokal helgdag.

Office turné

Ingång

Väntrummet

Konferensmöjlighet

Behandlingsrum 1

Behandlingsrum 2