Meritlista Med. Dr. Dirk Classen Cordes

Personliga Data

Födelseort: Tyskland

Civlstånd: Gift, 2 döttrar

Kronologisk Meritlista

Caracas / Venezuela
Madrid / Spain
Bad Homburg
Tyskland Bad Nenndorf, Studentexamen (A-nivå)
Biologi- och kemistudier vid Hannovers Universitet
Förberedelser för examinering och tillgång till spanska universitet i Madrid (selektivitetsexamen)
6 år medicinstudier i den Medicinska Fakulteten i Universitetet Complutense i Madrid. Avlagd akademisk examen med Spansk läkarlicens (i medicin och kirurgi)
Tyskt erkännande som läkare
Allmän militärtjänst som kapten (medicinska kåren) och battaljonsläkare
Läkarassistent vid obstetritiska och gynekologiska vården i Knappschaftskrankenhaus Bottrop (gruvarbetarnas sjukhus)
Läkarassistent vid Gynekologiska Sjukhuset Ludwigsburg sedan December 1990 registrerad gynekologspecialist Befordran till med. Dr. Vid Universitetet Homburg/Saar
Chef för förlossningsavdelningen, ultraljuds diagnostik
Chef för gynekologiska operationer och cancerbehandling Föreläsare vid omvårdnadshögskolan
Ledande överläkare (biträdande medicinsk chef) vid Gynekologsjukhuset Erbach
Utveckling av avdelningen för endoskopisk kirurgi, införande av alternativa behandlingar och akupunktur i den gynekologiska vården
sedan 1997 Etablerad gynekolog i Maspalomas, Gran Canaria endoskopisk and gynekologisk kirurgi