Läkararvoden

SAMARBETE MED SPANSKA DOKTORER OCH SJUKHUS

Vårt samarbete med utvalda spanska och utländska doktorer baseras på personlig och speciell erfarenhet för att på så vis garantera en hög internatonell medicinsk standard som motsvarar och är precis lika pålitlig som standarden i era hemländer. Om det skulle bli nödvändigt med en remiss, kommer vi naturligtvis att informera vår kollega om problemet eller sjukdomen ifråga. Om språksvårigheter förekommer (de flesta av kollegorna talar flera språk), hjälper vi gärna till.

Blodprover, vävnadstester och speciella undersökningar – om vi inte utför dem – utföres i så fall av kollegor/laboratorier vilkas standard och pålitlighet har undersökts noggrannt av oss.

Om behandling med inläggning på sjukhus inte kan undvikas, kommer vi personligen att ta hand om dig. Om operationer inom våra områden skulle vara nödvändiga, kan vi erbjuda vår långa erfarenhet som överläkare och utföra operationen själva. De privata spanska sjukhusen, med vilka vi samarbetar, erbjuder den mest avancerade utrustningen och instrumenten och ligger normalt över sjukhusens medelstandard (i kontrast till några offentliga spanska sjukhus). Uppföljningsbehandling hemma kan antingen utföras av din allmänpraktiserande läkare eller också kunde vi besöka dig.

RECEPT PÅ MEDICINER

De mediciner som vi skriver ut är internationellt kända och också kända under liknande namn i ditt hemland. Dessa mediciner kostar vanligtvis mindre här än vad de skulle kosta hemma. Du betalar för dem här men får tillbaka pengarna hemma utan problem.

LÄKARKOSTNADER

Du får alltid en detaljerad faktura med de olika medicinska behandlingarna som vi gjort, som du sedan sänder till ditt försäkringsbolag. I regel får du ersättning, eftersom kostnaderna här för det mesta inte är högre än hemma. Om det skulle bli några problem, hjälper vi gärna till. Speciella undersökningar av blod och vävnadsprover, som vi inte gjort, betalas i alla fall i vår gemensamma mottagning, eftersom vi betalar respektive fakturor direkt till samarbetspartnerna.

Om det skulle bli nödvändigt med behandling på sjukhus eller med en långvarig behandling, klargör vi gärna frågor angående täckning av kostnader med ditt sjukhus i förväg.

BETALNING AV LÄKARKOSTNADER SKER KONTANT ELLER KREDIT KORT

Om du skulle vilja ställa några frågor om din faktura, då ska du inte tveka om att be om mer information. Vi uppskattar både positiv och negativ kritik, eftersom detta hjälper oss att bättre tillfredställa våra patienter.

För mer information kontakta oss gärna